Na zaproszenie ślubne, jak każde inne, wypada odpowiedzieć. Nie tylko jest to w dobrym tonie, ale znacznie ułatwi to młodej parze oszacować realną liczbę gości. Bo chyba nikt nie chce zjawić się na weselu tylko po to, aby odkryć, że nie ma dla niego miejsca. Ale jaki związek z całą sprawą ma tajemniczy skrót RSVP? Właściwie to… wszystko.

RSVP – znaczenie i pochodzenie

RSVP na zaproszeniu nie dziwi chyba już nikogo, chociaż wiele osób nadal nie do końca rozumie, jak to działa. Co oznacza skrót RSVP? Jest to krótka wersja zwrotu „répondez s’il vous plaît”, który znaczy po polsku „proszę odpowiedzieć”. Obok RSVP znajduje się data. Jest to termin, do którego należy zadeklarować swoje przybycie lub jego brak. Jeśli jako przyszła młoda para, osobiście wręczacie zaproszenia ślubne swoim gościom, wytłumaczcie, co to znaczy RSVP i jak powinni na nie odpowiedzieć. Jeśli jako goście takie zaproszenie otrzymujecie i macie wątpliwości co do skrótu RSVP, poproście o wytłumaczenie.

Wielu gości wciąż uważa, że nie musi potwierdzać swojej obecności na ślubie i weselu. W końcu „wiadomo, że będą” albo „nie są w stanie powiedzieć – może tak, może nie”. Skutek? Zamieszanie, niezgadzająca się liczba krzeseł, dodatkowe koszty, stres. Jako gość, oszczędź tego młodej parze; jako przyszli małżonkowie, uczulcie swoich gości na to, że jeśli nie odpowiedzą w terminie, może po prostu zabraknąć dla nich krzeseł i talerzy.

Co oznacza skrót RSVP

RSVP – jak pisać i wymawiać?

Przejdźmy do bardziej szczegółowych kwestii związanych z RSVP. Po pierwsze, jak pisać poprawnie RSVP – z kropkami czy bez? Zgodnie z zasadami języka polskiego, kropki stawia się przy skrótach tych wyrazów, w przypadku których pozbyto się końcowej części. Może być to pierwsza litera wyrazu albo kilka pierwszych liter, na przykład jak w skrócie „godz.” (godzina). Jeśli zastosować tę regułę do RSVP, jego poprawna forma powinna wyglądać następująco: „R.S.V.P.”. Jednakże jeśli spojrzymy na zapis analogicznych skrótów pochodzących z języków obcych, zauważymy, że kropki zazwyczaj nie są w nich stosowane – USA, CNN, DVD. Co to oznacza? Jeśli zastanawiasz się, jak napisać RSVP poprawnie, to możesz zastosować zarówno pierwszą, jak i drugą formę.

Kolejna kwestia to wymowa – jak się czyta RSVP? W końcu nie każdy musi znać pełną formę tego wyrażenia, co więcej, nie każdy zna francuski. Spokojnie, nie będzie żadną niestosownością, jeśli po prostu przeliterujemy skrótowiec zgodnie z polską wymową.

Jak i do kiedy odpowiedzieć na RSVP?

To chyba najważniejsza informacja dotycząca RSVP – jak odpowiedzieć i do kiedy to zrobić? Zacznijmy od tego drugiego. Jeśli przy skrócie nie ma żadnej daty, na RSVP powinniśmy odpowiedzieć w przeciągu 24 godzin. Jeśli otrzymujemy zaproszenie osobiście, możemy to zrobić od razu. Jeśli natomiast przy skrócie jest informacja „odpowiedzieć do DATA”, trzymajmy się tego terminu.

Jak wspomnieliśmy, na RSVP można odpowiedzieć osobiście, podczas spotkania z przyszłymi małżonkami. Jednakże to nie jedyna możliwość. Przy skrócie powinna być informacja z numerem/numerami telefonów bądź adresem mailowym i imieniem osoby, która zbiera deklaracje przybycia (zazwyczaj są to narzeczeni).

Jak odpowiedzieć na RSVP, aby nie wprowadzać zamieszania? W wyznaczonym terminie! Inaczej możemy spowodować niezłe zamieszanie i dodatkowy stres.

Jeszcze jedna informacja – choć rzadko, przy RSVP można natknąć się na dopisek „regrets only” (ewentualnie „en cas d`empechement” lub „tylko w razie odmowy”). W takich sytuacjach kontaktujemy się z podaną w zaproszeniu osobą tylko w sytuacji, gdy nie będzie nas na uroczystości. Jeśli tego nie zrobimy, narzeczeni automatycznie uznają, że będziemy obecni. Warto o tym pamiętać.

Co zamiast RSVP?

Nie każdy chce umieszczać skrót RSVP na swoich zaproszeniach ślubnych, bowiem goście często nie wiedzą co on oznacza, co może doprowadzić do zamieszania lub będzie wymagać od narzeczonych tłumaczenie za każdym razem co oznacza RSVP. Niemniej, na zaproszeniu koniecznie trzeba umieścić informację o wymaganym potwierdzeniu swojej obecności/nieobecności na uroczystości. Co zamiast RSVP można zastosować? Może to być zwykłe sformułowanie jak „Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia…” albo zabawny wierszyk, który ostrzeże gościa, że bez potwierdzenia, odbije się od drzwi weselnej sali – a przynajmniej może zapomnieć o noclegu.

Przeczytaj więcej wpisów na naszym blogu